Montessori pomůcky

Děti jsou přirozeně zvědavé, mají touhu stále poznávat něco nového. Rodiče proto jistě ocení velice promyšlený didaktický materiál, který naplňuje jejich potřeby. Montessori cílí zejména na jednoduchost, která podněcuje bezelstnou dětskou fantazii a rozvíjí tak jejich motorické i poznávací funkce. V nabídce máme spoustu vzdělávacích hraček, ale pro vaši inspiraci jsme dali dohromady i běžné předměty, které lze použít i jako hračky v rámci senzorických aktivit.